گوگل دیگر به همدستی های نفت و گاز خدمات هوش مصنوعی نمایش نخواهد رحم

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از دیلی میل، این رفتار گوگل داخل پاسخ بوسیله گزارشاتی از سازمان “صلح سبز” به نام “نفت در اسفنج” انجام شده است.

در این گزارش گوگل به عنوان یکی از سه شریک شدن اصلی فناوری شناخته شد که بوسیله شرکت های سوخت های فسیلی دستیار می کنند پروژه های استخراجی خویشتن را گشادگی دهند.

داخل حالی که گوگل همچنان تعدادی پیمان نامه با این شرکت ها دارد، سخنگوی گوگل اعلام کرد که این غول فناوری دیگر برای شرکت های سوخت فسیلی الگوریتم های یادگیری سامان یا هوش ساختگی متداول را نخواهد پیدایش.

سخنگوی گوگل امتداد داد، گوگل سالیانه عزب ۶۵ میلیون دلار از شرکت های نفت و سرگین درآمد کسب می کند. این درآمد از طریق جهیز ابری گوگل است که کمتر از یک درصد درآمد طاس نتیجه از سرویس ابری این شرکت است.

پس از این اقدام مثبت گوگل، موسسه “صلح سبز” ترغیب شده که شرکت های فناوری دیگر را هم از فرمان خود منصرف کند.

“الیزابت جاردیم”(Elizabeth Jardim) از دایره صلح سبز گفت: ما امیدواریم شرکت های مایکروسافت و آمازون هم به سرعت باهم اتحاد کردن های حوزه فهمیدن مصنوعی خویشتن با شرکت های نفت و گاز را آخر دهند. زیرا که این قراردادها اغتشاش های آب وهوایی را افزایش می دهد.

انتهای پیام