پژوهشگران سنگاپوری زمان انتها کرونا در ایران را پیش بینی کردند

AبوسیلهGHAROOOON گزارش ایسنا، پژوهشگران “دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور”(SUTD) داخل پروژه جدیدی، داده هایی را مطرح کرده اند که تاریخ بسط و آخر یافتن کروناویروس را در کشورهای گوناگون پیش دماغ می کند. در این پژوهش، نموداری برای هر کشور ارائه شده که جنین آغاز و پایان ابتلا را نشان می دهد.

این پژوهشگران مدعی شده اند، زمان پایان ۹۷ درصدی کووید-۱۹ در ایران ۲۰ می(۳۱ اردیبهشت)، سرانجام ۹۹ درصدی ۹ ژوئن(۲۰ خرداد) و پایان ۱۰۰ درصد آن ۲۲ اکتبر(مطلع آبان) خواهد بود.

در حال حاضر، همگی ساکنان دنیا گرایش دارند که از زمان انتها یافتن “بختک کووید- ۱۹” باخبر شوند. تخمین سرقت کردن تاریخچه عاقبت یافتن کووید- ۱۹، موضوع بسیار مهمی است چون می تواند نفوذ شایان توجهی در روحیه مردم و دستور کار ریزی بخاطر آینده داشته باشد ولی این کار، اشکال های اختصاص خود را دارد. با وجود این، پژوهشگران سنگاپوری با کمک داده های کنونی خویشتن در مورد سابقه مصیبت های واگیردار، روشی را بخاطر پیش دماغ زمان احتمالی فرجام یافتن کووید- ۱۹ در پیش گرفته اند. این وضع مدل های پیش بینی و تلاش برای پیش دماغ اتفاقات آینده قرین پایان یافتن کووید- ۱۹ با کمک داده هایی که به ممارست زمان به دست می آیند، می تواند به لباس گیری برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام و روحیه افراد در موقعیت کنونی کمک کند تا اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه ای برای آینده صورت بگیرد. بیشتر اقدامات کنونی، بر گزارش آمار واقعی مبتلایان ، بهبودیافتگان و اجل و میر تمرکز دارند و به محاکمه ها و اقدامات واکنشی شبیه قرنطینه کردن شهرها منجر می شوند. 

تکامل بلای ناگهانی کووید- ۱۹ تصادفی نیست، بلکه طی شیوع، سرعت گرفتن، مشغول کردن و پایان یافتن، الگوی خاصی از حرکت دورانی حیات را در پیش می گیرد. این چرخه حیات، علاوه کنار محدودیت های موجود در نهاد و اکوسیستم، تا حدود زیادی، نتیجه رفتارهای مقابله ای افراد و دولت ها است ولی چرخه شیوع درون کشورهای گوناگون، اختلاف دارد و هر کشوری می تواند در زمان خاصی، به چرخه متفاوتی وارد شود. برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های هر شانس می تواند توجیه احسان بخاطر موقعیت کشورها باشد و حرکت دورانی شیوع، زمان فراز گرفتن و از همه مهم تر زمان ته کشف کردن بیماری را نشان دهد. این اطلاعات، اساس تخمین زدن چرخه مسری را تشکیل می دهند.

الگوی دوچرخه شیوع علاوه پهلو داشتن پویایی قابل توجه می تواند تو مملکت های گوناگون قرین نمو جمعیت، بسط فناوری های جدید و نشر بیماری های عفونی تک بررسی راحتی بگیرد و مقیاس های ریاضی را برای معاینه پدیده هایی مانند رشد پری و بسط بیماری های عفونی به کار ببرد. این میزان جدید، به بررسی جزئیات مدل های دیگر که داخل هر تاریخ ریاضی یافت می شوند، نمی پردازد بلکه پارامترهای مربوط به هر سرزمین را براساس داده های حقیقی آن قلمرو ارائه می دهد.

پژوهشگران در این پروژه تلاش کرده اند تا چرخه شیوع کووید- ۱۹ را براساس داده های مربوط بوسیله آن حدس بزنند. الگوی این پژوهش، داخل قالب یک منحنی S S شکل ظاهر می شود که موارد ابتلا را نشان می. دهد بخش نخست منحنی ، نشان دهنده داده هایی است که تاکنون نمایش شده اند و مقدر شدن دیگر پیش بینی ها را نشان می. دهد با مطالعه کامل منحنی، به استراحت می توان چرخه عالمگیر را تو یک کشور مشاهده. کرد همچنین دیدن نقطه اوج ابتلا به مصیبت و اختتام دریافت آن همچنین ممکن می.

شود پشته عفونت، در بالاترین نقطه منحنی هویدا می. شود با وجود همگی این اطلاعات، امکان احتمال سرقت کردن زمان اختتام یافتن- کووید ۱۹ بوسیله نعوظ یمین امکان ندارد و به ملاحظات بسیاری وابسته. است ممکن است کسی تاریخ پایان کشف کردن بیماری را با آخرین بی مانند مشغول مشخص. کند در هر حال، این امکان بود دارد که تخمین زدن تاریخچه پایان بیماری، کارایی لازم را برای دولت ها، افراد و باهم اتحاد کردن ها در برنامه ریزی برای آینده نداشته.

باشد جدیدترین پیش دماغ ها، سه تاریخ ته را هویدا می: 

* کنند تاریخ وقوف آخرین

* ناتندرست تاریخی که ۹۹ درصد بیماران مورد نظر شناسایی می

* شوند تاریخی که ۹۷ درصد بیماران تک دید شناسایی می

شوند خط سیر یک، سه کتاب را برای پایان یافتن- کووید ۱۹ داخل ۱۳۱ قلمرو مدال می.

دهد منحنی که به شکل اکسید است، بخاطر علامت اعطا کردن چرخه زندگی انتخاب شده از طرف بوسیله امتیاز ساده ابتلا کمک می. بطی ء لباس دو مدال می دهد که مثلا سنگاپور هنوز در آغاز گرداگرد سرعت گرفتن بیماری است، آمریکا و ایتالیا داخل بالای خال ابتلا و داخل حال حرکت به سوی تاریخچه خاتمه هستند و استرالیا بیش از ۹۹ درصد دوره شیوع خود را بوسیله فرجام رسانده و غبطه می جوی که تا ۲۲ ژوئن، بوسیله مسری تمام. برسد ۹۷ درصد موارد ابتلا به- کووید ۱۹ در سنگاپور، تا حدود چهارم ژوئن پایان می یابند؛ درحالی که ایتالیا و آمریکا بوسیله ترتیب در هفت و ۱۱ مه به ۹۷ درصد موارد ابتلا آخر می.

دهند این پیش بینی ها باید در پهلو داده های واقعی و دگرگونی سیاست های قضا و قدر ها تک بررسی قرار. بگیرد بخاطر مثال از آنجا که دولت سنگاپور از ماه آوریل، محدودیت ها را افزایش داده است، شاید زودتر از تاریخ پیش بینی شده، به فرجام اطراف بیماری نزدیک. شود از سوی دیگر، توقف برخی از قوانین پیشگیری در آمریکا و ایتالیا ممکن است تغییراتی را در ابتلا به وجود بیاورد و کتاب رسیدن به آخر بیماری را داخل این کشورها تحول.

دهد انتهای