تداوی نقص شنوایی با ابزار یک دلاری!

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، شاید به زودی یک اسباب کمک شنوایی چاپ سه گانه بعدی که هزینه آن کمتر از یک دلار است، درون دسترس افراد ناشنوا راحتی بگیرد و به آنها درون شنیدن کمک کند.

“سعد بهاملا”(Saad Bhamla) و “سهام سینها”(Soham Sinha)، پژوهشگران “موسسه فناوری جورجیا”(GT)، ابزاری خلق کردن کرده اند که با استعمال از برگ الکترونیکی کم هزینه و درون دسترس و همچنین یک روکش چاپ سه گانه اتیه مصنوع شده است. ساخته این ابزار جدید، بر اساس طراحی های ابتدایی ابزار کمک گوش صورت گرفته که پیشتر عرضه شده اند.

بهاملا و سینها، این اسباب کمک شنوایی را برای افرادی ساخته اند که با افزایش سن، به نقص در شنوایی و از مشت دادن آن دچار می شوند. این مشکل، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را در سراسر گیتی تحت واکنش صبر داده است. افرادی که بوسیله این نوع از عیب شنوایی دچار می شوند، با دشواری هایی در شنیدن صداهای بلند رو به رو هستند؛ درون نتیجه این افزار تلاش می کند تا این صداها را استقامت کند.

گزارش ها حاکی از این هستند که از هر ۴۰ نفری که تو کشورهای تو حال توسعه به وسایل دستیار گوش احتیاج دارند، یک نفر از عهده تهیه آن برمی آید. اگرچه داخل حال حاضر ابزارهای ارزانتری هم بود دارند اما این ابزارها معمولا برای افراد مشغول به شنوایی خفیف مناسب هستند.

این ابزار شنوایی جدید، یک مدار تویی دارد که نغمه را بیش از کمیت افزایش می دهد ولی بهاملا و سینها سعی دارند شدت ندا را کاهش دهند.

بهاملا گفت: من ابزار معاون شنوایی دیگری نمی شناسم که تا این اندازه، کم قیمت باشد. اگرچه پژوهشگران دیگری هم تکاپو کرده اند تا ابزارهای کمک شنوایی کم نفقه ای بسازند ولی مقدار این ابزارها معمولا حدود ۱۰۰ دلار است.

اگرچه ابزارهای کمک گوش معمولا هزینه بالایی دارند اما هزینه، تنها مانع تهیه آنها زدودن. حتی درون کشورهایی مانند انگلستان که ابزارهای دستیار شنوایی، رایگان هستند، عزب دو میلیون نفر از شش میلیون نفری که بوسیله شاق شنوایی مبتلا هستند و به این ابزارها نیاز دارند، از آنها استفاده می کنند. بسیاری از افراد حتی نمی دانند که به نقص شنوایی مبتلا هستند؛ تو نتیجه برای استفاده از ابزار معاون شنوایی اقدام نمی کنند.

انتهای پیام