افراد نابینا هم می توانند مدل سازی سه بعدی را انجام دهند

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از وبسایت رسمی دانشگاه استنفورد، پژوهشگران، یک ورقه ارائه لمسی ساختن کرده اند تا امکان دستیابی افراد نابینا و خواه مبتلا به نقص شایعه را با طراحی های طبع سه گانه اینده مجهز کنند.

مهندسان “دانشگاه استنفورد”(Stanford University)، با اعضای انجمن نابینایان همکاری کرده اند و یک صفحه عرضه لمسی ارائه داده اند که هندسه مانند اجسام طبع سه گانه اتیه مدل سازی شده با رایانه را دارد.

ابداع یک جسم سه بعد اینده با کمک یواش ابزار رایانه ای، معمولا ابتدایی مرحله تولید فیزیکی آن بوسیله شمار می رود و بخاطر افراد نابینا و یا مبتلا بوسیله عیب بینایی، مشکل است. حتی نرم افزارهای میزان سازی سه گانه بعدی که روش هایی دست یافتنی تر برای طراحی دارند نیز باید یک نسخه فیزیکی داشته باشند تا افراد نابینا بتوانند با لمس و یا شنوایی دادن به آن بتوانند فقره خود را تخمین کنند.  

“الکسا روشنایی”(Alexa Siu)، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه استنفورد گفت: اسباب طراحی، به کاربران این قدرت را می دهند تا طراحی های خویشتن را عرضه دهند اما محدودیت هایی در مورد شریک شدن کنندگان دارند. مرام این پروژه، معاون کردن به کاربران نابینا در مدل سازی ول و عاری توکل کردن بوسیله میانجی است زیرا تکیه کردن بوسیله واسطه ها، خلاقیت، پایداری و کارآیی را کاهش می دهد.

این پژوهش، بخشی از تلاش های بی شماری است که برای کمک به تعامل افراد کور با رایانه عارض می گیرند و مرام آن، عرضه متد های جدیدی بخاطر توضیح اطلاعات سه بعدی است.

اگرچه فناوری عرضه شده توسط دانشگاه استنفورد فقط یک میزان اولین است اما آنها امیدوار هستند که به زودی، یک نسخه مناسب تیز و بزرگ نمدار را نمایش دهند که بتواند اشیا را با جزئیات بیشتر تولید یواش.

این سیستم، با دستیار افرادی طراحی شده که خود کور و یا مشغول به نقص بینایی هستند تا بتوانند نیازهای کاربران کور را درک و برآورده کنند. این سیستم می تواند نمونه سه بعدی یک جثه را بچرخاند، آن را بزرگنمایی درنگ و در بسرنوشت شوم دچار کردن های جداگانه نشان دهد. کاربران می توانند شکل مورد نظر را با کمک انگشتان خویشتن احساس کنند و مفروضات بیشتری داخل مورد آن به دست بیاورند.

پژوهشگران، این جهیز جدید را روی پنج شرکت کننده کور و کم بینا آزمایش کردند و بازخوردهای مثبت و موفقیت آمیزی به مشت آوردند.

“جاشوا تمایل”(Joshua Miele)، دانشمند و نقشه کش که خود همچنین نابینا است، گفت: این فناوری می تواند امکان دسترسی بوسیله فناوری چاپ سه بعدی و صبر گرفتن تو این فضا را علاوه به خشکی امدن افراد بینا، برای افراد نابینا نیز فراهم کند.

انتهای پیام