مشاهده ساختار درونی سیارات فراخورشیدی با یک تلسکوپ فیلم

به گزارش ایسنا، این تلسکوپ هنگامی که میدان مغناطیسی یک سیاره با ذرات باردار بادی که از ستارگانش ناشی می شود اصابت می کند، سیگنال های رادیویی قرین نور را جستجو می یواش.

بازیگر شناسان گمان می کنند که یک بازار مغناطیسی ممکن است برای یک سیاره بخاطر به حیات آمدن وجود در آن مورد نیاز باشد زیرا راسته های مغناطیسی سطح سیاره را درون برابر اشعه کیهانی حراست می کنند. همچنین، بازار های مغناطیسی قادر به جلوگیری از خاموش شدن ذرات نهر حیاتی سیاره هستند.

در اواسط دهه ۵۰ انفجارهای رادیویی سیاره خریدار نمره داده شد. اگرچه سیگنال های مشتری قوی هستند اما هنوز هم هنگام مشاهده آنها تو مسافت های چند سال نوری بسیار فرسوده هستند. با این حال سیارات فراخورشیدی تاکنون کشف شده “مشتری های مشتعل”(hot Jupiters) هستند و این بدان معنی است که آنها غول های گازی نیز هستند.

غول های گازی سیارات بزرگ و گازی هستند که عمدتا از سنگ یا مواد جامد دیگر تشکیل نشده اند. چهار غول گازی در منظومه خورشیدی وجود دارد: مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. علاوه بر این، غول های گازی فراخورشیدی بسیاری تاکنون شناخته شده اند که گرداگرد بازیگر های دیگر در حال گردش هستند.

نوع سیاره ای که عرشه تأثیر نفخ شدید خورشیدی راحتی داشته باشد، الکترون های بیشتری را فراهم می کند که توسط مغناطیس اجبار زمین قابل تکثیر است و بوسیله سیگنالی می رسد که می تواند قدرت آن یک میلیون برابر مشتری باشد.

بنابراین ، به همین دلیل ما قادر به جستجوی عمر در منظومه شمسی نیستیم و جستجوی آن داخل سیارات فراخورشیدی آسان پر حرارت است.

داخل این فیلم نشان داده شده است که هنگامی که یک ستاره یک انفجار قدرتمند را ساطع می کند، سیاره دارای میدان مغناطیسی از این انفجار جان تندرست به در می برد، داخل حالی که سیاره فاقد راسته مغناطیسی قادر به انجام این کار ازاله. بنابراین با خبر این سیگنال های رادیویی می توان زندگی جدیدی را داخل جهان های دور یافت. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی درنگ.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

انتهای پیام