حل معماهای جالب را دوست دارم

ASبوسیلهHAROOOON گزارش ایسنا، ویلیام جی کالین جونیور(William G. G, Kaelin) Jr در سال ۱۹۵۷ میلادی در نیویورک تولد. شد وی مدرک دکتری خود را از “دانشگاه” دوک شهود کرده و آموزش های تخصصی خود در مرزوبوم پزشکی داخلی و سرطان شناسی را در “دانشگاه جانز” هاپکینز “و انستیتو سرطان ملتفت” فاربر گذرانده. است جی کالین آزمایشگاه تحقیقاتی خود را در انستیتو سرطان متوجه فاربر ساخت کرد و داخل سال ۲۰۰۲ میلادی بوسیله درجه لله طولانی در کالج پزشکی دانشگاه هاروارد نائل. شد این محقق همچنین از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون محقق سازمان “پزشکی”(هیوز) Hughes.

است روز گذشته مزد نوبل پزشکی به طور مشترک “به ویلیام جی کالین”جونیور “، پیتر جی” راتکلیف “و گرگ ال” سمنزا به اندیشه دستاورد آنها درون تک چگونگی سازگاری سلول ها با اکسیژن موجود تعلق.

گرفت “امروز آدام”(اسمیت Adam) Smith سرپرست علمی رسانه اساس نوبل مصاحبه ای ” با ویلیام جی کالین ” جونیور عمل داده:

است:اسمیت بامداد بخیر من آدام اسمیت هستم از آکادمی. نوبل ستاندن این دستمزد مهم را بوسیله شما تبریک.

میگویم:کالین

ممنون:اسمیت زمان حال در مکان زندگی شما شایسته کردن پنج بامداد است و می دانم که برای مصاحبه بی شمار زود.

است:کالین بله همین نعوظ

هست:اسمیت رویا

بودید؟: کالین بله خواب بودم و هنوز هم شوکه هستم و امیدوارم بتوانم با شما صحبت. کنم می دانید، من فکر می کنم هر دانشمندی درون جهان قدیم این خواب را تو حافظه خود می پروراند و می تواند حال کنونی من را حساسیت یواش اما اگر واقع بین باشید می دانید که این اتفاق مقدور است رخ. دهد من تیمار به همان برهان بوسیله آن فک نمی کردم و خواب.

بودم: اسمیت واکنش تان هنگام استماع این خبر چه

بود؟: کالین همانطور که گفتم شوکه. شدم واقعا خبر بیم انگیزی حیات و هنوز غم قلبم سریع العمل می زند و برهان این شوکه شدن ها هم اجل همسرم. است زیرا سالها پیش او را از دست دادم و اکنون تنها. هستم همیشه فکر می کردم می توانم این خبر دلگشا را به او بدهم اما در هر صورت اکنون بسیار خوشحالم و باعث افتخار من است که توانسته ام گام بزرگی در علم. بردارم من خوشحالی ام را بدهکار افرادی هستم که در طول این سال ها از من حمایت کرده.

اند: اسمیت بابت مرگ همسرتان. متاسفم وحدت غیرمنتظره بین VHL و-HIF ۱ که کشف کردید بسیار هیجان انگیز.

حیات: کالین بله. کاملا می دانید من خواستار پژوهش های معمایی. هستم چیزی که من را به علم دعوت کرد و آنچه دانشمندان یدکی را به سمت علم سوق می دهد این است که ما معماهای جالب را خودی. داریم مانند ویژگی های بالینی بیمارانی که تشنج داخل ژن VHL. داشتند بنابراین اکنون که ما این معما را حل کرده ایم و مسیر را دریافتن کرده. ایم درمان مصیبت هایی مانند سرطان و سایر بلای ناگهانی ها از جمله سکته قلبی و سکته مغزی آسان زیرفون خواهد.

شد:اسمیت عقیده من این است شما حکم درخشانی انجام. دادید کود دیگر تبریک می گویم و منتظر استقبال از شما درون استکهلم.

هستیم انتهای