آتشفشان “مایکل” از منظر فضا تصاویر

بوسیله گزارش ایسنا، آتشفشان چینه ای(Stratovolcano) خواه آتشفشان ترکیبی(مرکب)، آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکل است که از روی بی قراری استراحت دریافت لایه(استراتا)های منیع شده ای از گدازه، تفرا، عقل آذرین و خاکستر آتشفشانی به وجود آمده است.

مشخصه آتشفشان های چینه ای برخلاف “آتشفشان های سپری”(Shield volcano) شیب بیش و انفجار های انفجاری آن است. گدازه ای که از دهانهٔ این سنخ آتشفشان جاری می شود به دلیل چسبناکی و ناروانیش متعدد زود سرد شده و پیش از آنکه مسافت زیادی را بپیماید سخت می شود. ماگمای تشکیل دهندهٔ این گدازه ها غالباً فلسیک بوده و از میزان بالا تا متوسطی سیلیس برخوردارند و مقادیر کمتری همچنین ماگمای مافیک که چسبناکی آن کمتر است در آن ها یافت می شود. سیلان گستردهٔ گدازهٔ فلسیکی غیرمعمول است ولی درون صورت رخداد تا ۱۵ کیلومتر را همچنین خواهد پیمود.

آتشفشان های چینه ای را گاه آتشفشان های ترکیبی خواه مرکب نیز می نامند و دلیل آن، ساختار مرکب لایه های تشکیل دهندهٔ آشتفشان است که به توالی از بیرون ریزش مواد فورانی شکل گرفته است.

مشاهده این آتشفشان بوسیله برهان موقعیت دور افتاده آن و مشکل بودن ترفیع بوسیله آن که تقریباً ۱۰۰۰ متر است، باطراوت است. با این حال، تصاویر ماهواره ای مدرن می توانند به دانشمندان در بررسی و مطالعه آن معاون کنند.

در این تصاویر که توسط مأموریت “کوپرنیکاس سنتینل ۲”(Copernicus Sentinel-۲) داخل تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۸ گرفته شده است، می استعداد “نقاط داغ”(hotspot) را که نانجی رنگ است، مشاهده کرد.

در این تصویر می قابلیت خاکستر آتشفشانی را که به خشکی امدن روی برف قرار دارد و بخار می یواش و به سمت جنوب شرق حرکت می کند، مشاهده کرد. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

انتهای پیام